Informasjon om vakttjenesten

Denne siden har som mål å gi den informasjon som trengs når en arrangør av et arrangement trenger sanitetsvakt.

Sanitetsvakttjenestene til Røde Kors i Bergen og nabokommuner utøves av i alt 10 hjelpekorps. Disse har hver sitt geografiske område som de har ansvar for. De geografiske områdene er bundet opp mot kommunegrensene.

Hvilket hjelpekorps som skal kontaktes ved behov for sanitetsvakt, avhenger av hvor arrangementet skal avholdes.

Prisene er like for alle 10 hjelpekorps

. Praktiseringen kan variere litt, men grunntakstene er de samme.

Sanitetsvaktlag, 2 førstehjelpere:
-Inntil 4 timer: 3000,-
-Timepris utover 4 timer: 750,-

Ved sen bestilling av sanitetsvakt (det vi si en uke eller kortere tid før vakten) vil prisen bli dobbel av det som er oppgitt.

Prisene blir justert en gang pr. år. Priser for andre tjenester som mannskapsbiler, utgifter ved større arrangementer, over tid, materiell og for sen bestilling vil variere fra korps til korps.

Alle hjelpekorps baserer sine sanitetsvakter på frivillige mannskaper. Det innebærer at ingen av mannskapene tjener penger. Alle inntekter går uavkortet til det enkelte hjelpekorps. Pengene går til opplæring av mannskaper, innkjøp av beredskapsutstyr og generell drift av hjelpekorpset.

For at alle hjelpekorpsene i Bergensområdet skal opprettholde sin beredskap er de avhengige av sanitetsvakttjenesten.

Generelt ser man helst at følgende retningslinjer blir fulgt:
-Vær tidlig ute med bestilling av sanitetsvakter. Minst 3 uker.

Ha følgende opplysninger klar når du kontakter hjelpekorpset:
-Type arrangement.
-Sted for arrangementet.
-Tidspunkt for fremmøte og avslutning.
-Kontaktperson med navn og telefonnummer.
-Fakturaadresse.

Resursene til det enkelte hjelpekorps vil variere. Kapasiteten er ikke ubegrenset. Det kan derfor bli behov for å prioritere mellom arrangementer hvis flere avholdes på samme tid . Som oftest vil det arrangementet som meldte sitt ønske om sanitetsvakt først, få sanitesvakten dekket. Lokale avtaler mellom hjelpekorps og arrangører vil også spille inn.

Hva gjør du hvis ditt lokale hjelpekorps ikke kan stille?
Hvis man havner i en slik situasjon er det mulig at et annet korps i nærheten kan ta sanitetsvakten. Det enkleste er da å spørre det korpset man først tok kontakt med, om de kan formidle sanitetsvakten videre for dere. Hvis dere går til et annet korps først, skal dette korpset henvise dere videre til hjelpekorpset som har ansvaret for området arrangementet skal holdes i.

Vi håper dette kan være til hjelp for dere.