Torvald Stoltenberg om førstehjelp

Førstehjelp er den første hjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller skade.
En dag kan det godt være du som kommer først til åstedet for en trafikkulykke.
Vet du hva du skal gjøre?
Røde Kors-bevegelsens fremste mål er å hindre og lindre menneskelig lidelse.
Derfor ønsker vi å spre kunnskap om førstehjelp . Det er enkelt å lære seg de viktigste grunnreglene - og kan du dem, vil du stå bedre rustet til å møte en kritisk situasjon.
Når vi mestrer livreddende førstehjelp, kan hver enkelt av oss hjelpe når en av våre nærmeste blir akutt syk.
Jeg vil oppfordre alle til å lære seg livreddende førstehjelp, og til å bruke fem-seks timer på et førstehjelpskurs . Det er vel anvendt tid den dagen vi trenger den kunnskapen for å redde et liv.

Sitat:
Torvald Stoltenberg