Lokalforeningen

Arna og Åsane Røde Kors er lokalforening av Norges Røde Kors.
Lokalforeningen er en selvstendig forening, og er alene ansvarlig for de forpliktelser som den og dens spesialavdelinger påtar seg.

Målet for all Røde Kors virksomhet er å forebygge og lindre menneskelige lidelser, både lokalt og internasjonalt.

Våre aktiviteter styres fra Røde Kors Huset i Åsane. (Litleåsvegen 61) Her har vi vårt sosiale treffsted, her avholder vi våre møter og driver en mangfoldig kursvirksomhet.

Gjennomført kurs tilpasset aktivitet er et krav vi stiller til våre aktive medlemmer.

Vil du være med oss og gjøre en innsats for dine medmennesker? Støttemedlem? Aktivt medlem? Frivillig?
Din innsats kan være liten eller stor - du bestemmer selv

. Vi trenger deg som medlem i Arna og Åsane Røde Kors.