Hjelpekorpsets oppgaver

I løpet av året har vi en del aktiviteter.

Vi har blant annet:

  • instruktørgruppe
  • sminke og markørgruppe
  • scootergruppe
  • en depot/sambandsgruppe.

Instruktørgruppen driver med opplæring og undervisning både internt og eksternt til blant annet publikum, bedrifter, lag og organisasjoner.

Vår sminke og markørgjeng gjør det kjekt å delta på øvelser både innad i organisasjonen og utad mot det offentlige.
De driver en sminke og markør tjeneste som deltar på førstehjelpskurs for bedrifter og andre øvelser knyttet mot andre etater innenfor redningstjenesten . For eksempel sivilforsvar, politi , brannvesenet og etc.

Scootergruppen vår er i beredskap hele vintersesongen

. Noen av våre mannskaper herfra deltar også i løpet av vinterhalvåret på en aktivitetsleir kommunen har for funksjonshemmede.

Utover dette bistår vi politiet i søk etter savnede personer, og etter anmodning frabrannvesenet også til slokking av skogbranner.
I sommer sesongen driver vi stort sett med sanitetstjeneste, hvor vi har vakter på ulike arrangementer . For eksempel på idrettsstevner, konserter , badevakter o.l.
I hele vintersesongen er vi stasjonert på Kvamskogen hvor vi har vaktberedskap i helgene. Her driver vi med sikring og redningstjeneste.

Vi er til enhver tid i alarmberedskap til å rykke ut.