Styret
Stilling Navn Telefon
Styreleder Thomas Hopland 907 61 348
Nestleder Geir Langeland
Administrativ Leder Øyvind Torvanger 982 96 473
Leder Hjelpekorps Martin André Blomli Frøyseth 926 67 723
Leder Omsorg Besøkstjenesten Øyvind Torvanger 982 96 473
Leder Leksehjelpen Magne Bergland
Leder Opplæring Iris Nielsen 905 37 404

 

Varamedlemmer
Stilling Navn Telefon
Administrativ leder Hjelpekorps Ann- Mari Ellingsen
Operativ Leder Hjelpekorps Erik Sture Gullaksen
Nestleder Omsorg Besøkstjenesten Eva Benedicte Norman 915 17 436