Beredskapsvakt

Røde Kors Beredskapsvakt er et lavterskeltilbud der du forplikter deg til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet når vi trenger deg.

Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet

. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. 

Som beredskapsvakt kan du kan hjelpe dine medmennesker med enkle og viktige oppgaver som

 • enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
 • informasjon i evakuerte områder
 • trafikkavvikling
 • transportoppdrag

Du vil få en årlig opplæring i blant annet førstehjelp, beredskapsarbeid og psykososial støtte . Du kan dermed delta i innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil også være uniformert, ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

For å være beredskapsvakt må du:

 • Være 18 år eller eldre
 • Støtte opp om Røde Kors sitt formål og de prinsipper Røde Kors driver etter
 • Delta på opplæring og kompetansebygging minimum en kveld per år
 • Følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for Røde Kors Beredskapsvakt
 • Betale medlemskontingent i Røde Kors, for tiden kr 300,- pr år.*
  Ungdom under 25 år betaler kun kr 150,- pr år.
 • Ellers er det ingen kostnader eller krav, og innsatsen er frivillig.

*Denne dekker bl . a. deler av opplæringsaktivitetene du deltar på, deler av uniformering, merking og utstyr du får utlevert, deler av driften av  Røde Kors Beredskapsvakt der du bor og deler av den informasjonen du vil motta fra Røde Kors gjennom året.