Årsmøter

2020
Sakspapirer
2019 Ekstraordinært
Sakspapirer
Protokoll
2019
Sakspapirer
2018
Sakspapirer
Protokoll årsmøte
2017
Sakspapirer
Protokoll årsmøte
2016
Sakspapirer
Beredskapsplan 2016 - 2019
Protokoll valgmøte hjelpekorpset
Protokoll valgmøte besøkstjenesten
Protokoll årsmøte
 
2015 Ekstraordinært
Protokoll
2015
Sakspapirer
Protokoll valgmøte hjelpekorpset
Protokoll valgmøte besøkstjenesten
Protokoll valgmøte RKU
Protokoll årsmøte
 
2014
Sakspapirer
Beredskapsplan 2014 - 2015
Protokoll valgmøtet til hjelpekorpset
Protokoll årsmøtet
 
2013 Ekstraordinært
Sakspapirer
2013
Sakspapirer
 
2012
Sakspapirer
2011 Ekstraordinært
Protokoll
2011
Sakspapirer
Protokoll Årsmøte
 Protokoll Valgmøter
2010
Sakspapirer
2009 Ekstraordinært
Sakspapirer
2009
Sakspapirer.
Informasjon om mulig fusjon av de fire lokalforeningene i Bergen fra 1.1.2010.
Notat fra daglig leder i Hordaland Røde Kors ang

Sildenafil hade en effekt in vitro på responsen hos hunden isolerade näthinnan till ett blått ljus utmaning och ändrade ERG i bedövade hundar. viagra canada förändring av sildenafil absorptionshastighet med mat, reducerad clearance av sildenafil med leverstatus, med ökande ålder och med CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol, erytromycin, cimetidin)..

Dess farmakokinetik är dosproportionell över det rekommenderade dosintervallet.6Surgical Therapy Mikrovaskulära arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde. generic viagra.

De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1.I alla doser, sildenafil förbättrades den totala varaktigheten det erektila svaret efter visuell sexuell stimulering jämfört med placebo. viagra kvinna.

Human farmakologi Vid sexuell stimulering är kväveoxid (NO) som frigörs från penisnervändar som leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum glatt muskulatur.Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0. viagra online.

Betydande nedbrytning sker endast under starkt oxiderande förhållanden.Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1. viagra canada.

Dessa skulle omfatta den fastande blodglukos och lipidprofilen och en utvärdering av hypotalamus-hypofys-gonad-axeln med en testosteron-analys • Valfritt: tester av beprövat värde vid utvärdering av specifika patientprofiler, efter bedömning av den behandlande läkaren.4. cialis.

. Røde Kors i Bergen kommune.
Notat fra medlemmene i distriktets AU ang. Røde Kors i Bergen kommune.
2008
Kandidater på valg.
Referat
 
2007
 
2006
 
2005 Ekstraordinært
2005
 
2004
 
2003 Ekstraordinært
2003

 


Du trenger Adobe Reader for å lese dokumentene.

Den kan lastes ned gratis.